Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Вести

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во партнерство со Институтот за различности во медиумите од Лондон и дневниот весник „Нова Македонија“ на крајот на септември ќе организира конференција посветена на медиумската и информациската писменост во земјата. На настанот ќе бидат презентирани наодите од појдовниот извештај базиран на истражувањето што го реализираше Школата во обид да се мапираат искуствата, перцепциите и свесноста за значењето на овој вид писменост, особено во и од страна на медиумите и на граѓанскиот сектор, но и во средното образование.

Вестминистер фондацијата за демократија и Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во октомври ќе ги промовира и презентира резултатите од истражувањата и изработените документи за јавни политики подготвени од граѓанските организации чии инцијативи за законски измени беа избрани а се однесуваа од областа на: здравствената заштита, социјалната заштита, медиумите, судството, дискриминацијата и образованието.

Во текот на летото Високата школа за новинарство и за односи со јавноста работеше на креирање „Прирачник за истражување за застапување и за пишување документи за јавни политики“. Тој е наменет за граѓаните и граѓанскиот сектор и има за цел да им помогне да направат истражување во областа во која работат и врз основа на тоа да подготват документи за јавни политики.

Дванаесет граѓански организации чии инцијативи за законски измени беа избрани преку проектот: “Граѓаните во Собранието: Законодавни иницијативи за човекови права” во периодот од јуни до октомври ги реализираат истражувањата и ги пишуваат документите за јавни политики кои ќе им помогнат поефективно да ги претстават своите интереси пред Собранието, пратениците, собраниските комисии и другите надлежни тела за спроведување на законодавството.

Во рамки на проектот: “Граѓаните во Собранието: Законодавни иницијативи за човекови права”, Вестминистер фондацијата за демократија и Високата школа за новинарство и за односи со јавноста организираа две обуки за граѓанските организации чии инцијативи беа избрани на отворениот повик.

Наставните програми за курсевите на онлајн програмата за професионален развој е-ПРОФМАН се подготвени. На состанокот на конзорциум бордот на Виртуелниот кампус од Македонија, Словенија и Турција беа финализирани содржините и компетенциите што транснационалната програма по иновативен менаџмент, лидерство и стратегиски комуникации ќе ги обезбеди за нејзините идни учесници.