Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Истражувања

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста го реализираше истражувањето „Медиумската писменост во Македонија: алката што недостасува за активно граѓанство“. Во извештајот освен што се објаснува концептот „медиумска писменост“ и како тој е дефиниран во меѓународната регулатива, се анализираше состојбата со оваа област низ локална перспектива, односно како медиумската писменост се разбира и практикува во средното образование, во граѓанскиот сектор и во медиумите во Македонија.

Истражувањето се реализираше со поддршка на Европската Унија.

Главната цел на оваа анализа е да понуди една сеопфатна дискусија за важноста на секторот на креативни индустрии за економскиот развој и да даде една мапа на студии на случај за успешните практики од развојот и спроведувањето на националните политики и мерки за креативните индустрии во разни европски држави. Посебен акцент е ставен на аудиовизулениот сектор.

Целта на оваа анализа е да ја претстави актуелната состојба во која се наоѓа аудиовизуелниот сегмент, како дел од поширокиот сектор на креативните индустрии во Македонија. Во аудиовизуелната индустрија, во овој контекст, се сметаат филмот, телевизијата, видео-игрите и мултимедијалната продукција, односно индустриите кои произведуваат содржини или дела што се состојат главно од звук и од подвижни слики, или пак само од подвижни слики.

Почнувајќи од јануари 2014 година, Високата школа за новинарство и за односи со јавноста учествува во меѓународниот истражувачки проект (Ин)Формирање за превенција, реакција и решавање на конфликти (INFOCORE), финансиран од 7мата Рамковна програма на Европската комисија. Главната цел на проектот е да се истражи улогата на медиумите во појавувањето или спречувањето, во ескалирањето или деескалирањето, во менаџирањето, решавањето или процесот на помирување по насилните конфликти.

Најголем дел од медиумите во позитивна рамка ја поставија извршната власт, а јавниот сервис, лишен од уредувачка независност, се стави во функција на државна, а не на јавна телевизија. Ова е еден од заклучоците од анализата на врамување на медиумско известување за време на локалните избори што денеска на телевизиска дебата во Битола ја презентираше тимот истражувачи на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста.

Како се конструира пристрасноста во новинарското известување и како медиумите известуваа за локалните избори е тема на денешната телевизиската дебата што Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и Тера Телевизија ја организираат во Народниот театар во Битола.