Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Предавачи

Предавачите се реномирани академски професори и професионалци од областа на односите со јавноста, комуникациите, менаџментот, маркетингот, политичките науки и други општествени науки што се застапени во студиската програма.

Високата школа е уникатна во Македонија по тоа што ангажира и голем број практичари од секторот за односи со јавноста и корпоративните комуникации, кои се искусни практичари, менаџери и аналитичари. Под нивно менторство, студентите ги стекнуваат вештините преку работа на проекти.

Меѓународната соработка и долгорочното партнерство со универзитети од Европа и САД овозможува размена на професори.

Тоа за предавачите на Високата школа нуди можност да ги спроведуваат последните трендови во наставата, а за студентите да стекнуваат знаење и искуство и од странски професори.

kovacevski доц. д-р Димитар Ковачевски
  zana trajkoska 95x95 д-р Жанета Трајкоска   ceprganov проф. д-р Тодор Чепреганов
               
trpevska д-р Снежана Трпевска   ilina-mangova м-р Илина Мангова   duljanov м-р Сашо Дуљанов
               
м-р Марина Тунева   trosanovski м-р Марко Трошановски   jelena-janevska-95x95 м-р Јелена Јаневска
               
м-р Лина Данова Калајџиева   eftimova м-р Татјана Б. Ефтимоска   micevski-audio м-р Игор Мицевски
               
meri-95-95 д-р Мери Каранфиловска   dimitrovski м-р Зоран Димитровски   м-р Дејан Андонов
               
stambol м-р Александар Стамболиев
  ljupco efremov 95x95 д-р Љупчо Ефремов   м-р Игор Атанасов