Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Универзитети
danska-skola       Данската школа за медиуми и новинарство е стратешки партнер универзитет на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста. Студиските програми на двете високообразовни установи се компатибилни, што овозможува студентите на Високата школа да го поминат петиот семестар во Данската школа и да се стекнат со додаток диплома.
       
windesheim       Универзитетот за применети науки „Виндесхеим“ од Холандија е стратешки партнер универзитет на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста. Студиските програми на двете високообразовни установи се компатибилни, што овозможува студентите на Високата школа да го поминат петиот семестар во Универзитетот „Виндесхеим“ и да се стекнат со додаток диплома.
       
      Универзитетот на Западна Каролина од САД има потпишано договор за соработка со Високата школа со кој се предвидуваат можности за заеднички студии, истражувања и обуки и за студиска размена. Примарната цел е да се воспостават програми за размена на студенти и професори, на академски и истражувачки информации, како и други образовни активности од заеднички интерес.
       
      Факултетот за применети бизнис и општествени студии ДОБА од Марибор, Словенија има потпишано договор за соработка со Високата школа, со кој се предвидува академска размена во образованието, истражувањата и другите сродни активности, со цел интернационализација на високото образование во студиските програми на двете високообразовни институции.
       
      Факултетот за општествени науки при Универзитетот од Љубљана, кој е меѓу 500-те најдобри на Шангајската листа, има потпишано договор за соработка со Високата школа, со кој се предвидува академска размена во образованието, истражувањата и другите сродни активности, со цел интернационализација на високото образование во студиските програми на двете високообразовни институции.
       
      Одделот за новинарство и комуникации при Универзитетот од Тирана има потпишано договор за соработка со Високата школа, со кој се предвидува академска размена во образованието, истражувањата и другите сродни активности, со цел интернационализација на високото образование во студиските програми на двете високообразовни институции.
       
vitautas-litvanija180x75       Високата школа потпиша договор за студиска размена со Универзитетот Витаутас Магнус од Литванија, рангиран меѓу 700-те врвни универзитети во светот. Договорот е потпишан како дел од Програмата за мобилност ЕРАСМУС на Европската комисија и им овозможува на студентите по новинарство и по односи со јавноста да следат еден семестар на овој универзитет и да се стекнат со додаток на диполома.
         
      Договор за соработка со Автономниот универзитет од Барселона, кој предвидува размена на студенти, образовен кадар и академско искуство. Универзитетот, кој е рангиран меѓу првите 300 универзитети според Шангајската листа, е европскиот претставник и основач на Мрежата за медиумска и информациска писменост и интеркултурен дијалог на УНЕСКО и Обединетата алијанса на цивилизации.
         
      Факултетот за организациски науки на Универзитетот во Белград има потпишано договор за соработка со Високата школа којшто предвидува да делуваат заеднички во областа на високото образование и академските истражувања. Најголемиот и најстар државен универзитет во Србија е рангиран на Шангајската листа меѓу 400-те најдобри светски универзитети.
         
      Со договорот за соработка со Колеџот за комуникации „Капа Фи“ во Бања Лука, Босна и Херцеговина се воспоставуваат можности за студиска размена, развој на заеднички студии, истражувања, обуки и други едукативни програми помеѓу двете образовни институции.