Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И РЕПУТАЦИЈАТА

Центарот за истражување на комуникациите и репутацијата спроведува истражувања во три клучни области на корпоративното комуницирање: корпоративниот идентитет, корпоративната репутација и управувањето со комуникациите.

Истражувањата се спроведуваат врз основа на строги методолошки стандарди, а нивното финансирање се обезбедува со поддршка од компаниите од приватниот сектор и од фондациите кои финансираат истражувачки проекти во оваа област.

Работата на ЦИКР има за цел да обезбеди поддршка на процесот на наставата и учењето. Студентите имаат можност да работаат на конкретни истражувачки проекти поврзани со областа што ја изучуваат, со што се обезбедува поврзување на теоретските и практичните знаења.


Центарот има за цел:

 • да обезбеди поволно опкружување и поддршка за развој на академските и применетите истражувања во областа на корпоративното комуницирање кои се поврзани со процесот на наставата и учењето (создавање и ширење на знаењето)
 • да промовира и развива релевантни академски и применети истражувања чија цел е да обезбеди стручна помош на индустријата, јавниот и цивилниот сектор во областа на комуницирањето;
 • да го поттикнува развојот на младите кадри во истражувачката дејност преку вклучување на студентите и на други млади истражувачи во оваа област;ж
 • да развива иновативни идеи и правци на академски и применети истражувања во областа на корпоративното комуницирање;
 • да го развива и поттикнува придонесот на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во развивањето на професионалните стандарди во областа на корпоративното комуницирање и односите со јавноста.