Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Истражувања

Почнувајќи од јануари 2014 година, Високата школа за новинарство и за односи со јавноста учествува во меѓународниот истражувачки проект (Ин)Формирање за превенција, реакција и решавање на конфликти (INFOCORE), финансиран од 7мата Рамковна програма на Европската комисија. Главната цел на проектот е да се истражи улогата на медиумите во појавувањето или спречувањето, во ескалирањето или деескалирањето, во менаџирањето, решавањето или процесот на помирување по насилните конфликти.

INFOCORE се фокусира на условите кои доведуваат до различни улоги на медиумите во циклусот на конфликт и на градење мир. На систематичен и компаративен начин, тој ќе доведе до ново знаење за општествените процеси кои се во основата на продукцијата на информациите за конфликтите и за инхерентната динамика на содржината на овие информации. Врз основа на ваквата перспектива, проектот ги идентификува условите под кои медиумите можат да имаат консктруктивна или деструктивна улога во спречувањето, менаџирањето и решавањето на насилен конфликт, како и во градењето одржлив мир. Тој се фокусира на три главни региони – Средниот Исток, Западен Балкан, и Африканската област на Големите езера.

Тимот на INFOCORE се состои од водечки експерти од различни области на општествените науки, кои се дел или соработуваат со познати истражувачки институции од седум земји. Сите информации за проектот се достапни на: http://www.infocore.eu/