Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Предавачи

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. дипломира на Филозофскиот факултет, група Психологија при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, 2005 година. На истоимениот факултет го одбранил трудот на тема „Поврзаност помеѓу професионалните интересирања, образовниот профил и преференцијата на збогатена работа кај студентите од прва година“ и се здобил со титула магистер во 2009 година. Во учебната 2004/2005 една година работи како демонстратор по предметот Социјална психологија и како администратор на истражувачки проекти на Институтот по психологија. Во 2005 година се вработил во GfK Skopje - Агенција за истражување на пазарот и јавното мислење, каде што работи и денес како консултант.

Посетил повеќе курсеви и стручни програми од областа на применети истражувања во странство. Исто така често е поканет како гостин предавач на тема истражување на пазар и јавно мислење на високообразовните институции во државата.

На Високата школа за новинарство и за односи по јавноста е ангажиран како предавач на предметот Истражување на репутација и медиумски анализи.

Објавени трудови:
Efremov, L (2003). A pathway for discovery under the label of non-formal education. Honolulu : Hawaii International Conference on Education.

Ефремов, Љ. и Арсовски, П. (2006). Порака од граѓаните: Проект Визија. Активности за промоција на јавното мислење за иднината, довербата на граѓаните во законите и излегувањето на избори. Штип: 2-ри август.