Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Во текот на шестиот семестар, студентите имаат задолжителна пракса во времетраење од два месеца за која се стекнуваат со 10 академски кредити. Практичната работа треба да ја реализираат во компании, организации и институции чија дејност е компатибилна со студиската програма.

Праксата е обезбедена од страна на Центарот за надградба и професионално усовршување „Кариера“ при Високата школа. Во текот на реализацијата на праксата студентот е под надзор од страна на ментор од практиката, вработен во организацијата каде што се извршува праксата, и ментор од Високата школа, вработен во Центарот „Кариера“, кој се грижи за успешно реализирање на практичната настава.

Менторот од практиката е должен да ја следи присутноста на студентот, да му задава (доделува) задачи и вежби, да ја следи работата и ангажираноста на студентот и да му дава фидбек за сработеното. Центарот „Кариера“ комуницира со менторот од практиката еднаш во неделата и се грижи праксата да биде во согласност со предвидената наставна програма.