Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Предметот на студентите ќе им ги даде знаењата и вештините неопходни да идентификуваат ситуација на криза и соодветно да се справат со неа.

Знаења и вештини

 • Да им овозможи на студентите да го разберат значењето на успешното кризно комуницирање за надминување на кризата, одржување на угледот на организацијата и унапредување на организациската култура.
 • Да ги оспособи студентите да знаат како да планираат и спроведуваат комуникациски активности во ситуација на криза.


Факти

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби, практични задачи

Литература

Авторизирани предавања, м-р Јелена Јаневска

Предавач

м-р Јелена Јаневска