Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Во наставната програма по предметот студентите ќе се запознаат со основните текови на глобализацијата и принципите за водење на меѓународен бизнис.

Знаења и вештини

 • Да им овозможи на студентите да стекнат знаење и разбирање за глобализацијата и за меѓународните економски односи;
 • Да им го развие знаењето за функционирањето на глобалниот економскиот систем и чувствството за економската димензија на политичките и општествените прашања.
 • Да обезбеди наставна програма за меѓународен бизнис чија примена ги стимулира и предизвикува студентите во максимално искористување на индивидуалните капацитети, притоа следејќи ја и динамиката на групата;
 • Преку употреба на различни методи за учење, да ги развие студентските вештини во процесот на анализа на комплексната бизнис реалност, врз основа на аргументирана анализа на практичните прашања користејќи квантитативните техники и нивно ефективно комуникацирање во јавноста

Факти

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби и практични задачи

Литература

Чарлс В. Л. Хил, Меѓународен бизнис, „Магор“

Предавач

дц. д-р Крсте Шајноски