Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Предметот им овозможува на идните новинари да стекнат продлабочени знаења, техники и вештини на професионалното пишување за печат. Наставната програма се концентрира на веста и критериумите за нејзиното вреднување, на техниките на вреднување и селекција на фактите, запознавање со техниките коучинг и фидбек.

Знаења и вештини

Предметот ќе ги оспособи студентите:

 • да стекнат продлабочени знаења за вештините на новинарското пишување и да ги совладаат техниките за пишување жанровски разнообразни новинарски текстови.
 • да се оспособат за пишување текстови според класичниот модел на структурирање на новинарските текстови – најважното напред - превртена пирамида, тврда вест, извештај.
 • да се оспособат да пишуваат новинарски текстови според наративниот модел на структурирање – фичр вести, фичр извештаи, фичр – приказни.
 • да се запознаат со елементите на синаестичкото пишување и наративното новинарство – наративната приказна.


Факти

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

„Основи на пишувањето за медиуми”, Мелвин Менчер, едиција Ex Libris, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста

Предавач

М-р Зоран Димитровски