Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Предметот се фокусира на важноста на културата во нашиот секојдневен живот и на начините на кои таа се поврзува и влијае врз процесот на комуницирање. Студентите ќе се подготват да комуницираат ширум спектарот на различните култури, како и да ја зголемат својата чувствителност кон другите културни групи и контекстот (општествен, културен и историски) во кој живееме и комуницираме.

Знаења и вештини

Предметот ќе ги оспособи студентите:

 • да разберат на кој начин варира процесот на комуницирање ширум различните култури
 • да ги утврдат предизвиците што произлегуваат од разликите во интеркултурната комуникација и да ги научат начините на кои креативно можат да се справат со нив
 • да го согледаат значењето на улогата на контекстот и моќта во изучувањето на интеркултурните комуникации
 • да стекнат знаење, вештини и ставови што ги зголемуваат способностите за интеркултурна комуникација


Факти

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

Тунева, М. (2010) Медиумите, граѓаните и интеркултурните комуникации, Едиција ExLibris, Висока школа за новинарство и односи со јавноста

Предавач


.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">М-р Марина Тунева