Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

Онлајн новинарството ги користи сите придобивки на последната информатичка револуција. Концептот CAR или Computer Assisted Reporting денес е базична методологија на секој новинар. Дигиталната револуција исклучително јасно го смени карактерот на новинарството и ги разви концептите како граѓанско новинарство, блогерство и слично; и придонесе за промени во социјалните односи и начинот на кој се гледа на информацијата и медиумот.

Знаења и вештини

Предметот ќе ги оспособи студентите:

•   да пишуваат за онлајн медиум.
•   за спецификите на Computer assisted reporting
•   да развијат чувство за донесување на уреднички одлуки при работа во Онлајн медиум.
•   за неколку проблемски области: до каде се протега слободата на изразување на интернет и кои се нејзините граници и комуниколошките проблеми кои ги отвора интернетот.

Факти

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

Онлајн материјали

Предавач

м-р Игор Мицевски