Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

Предметот ги воведува студентите во елементарните поими на професијата и природата на масовните медиуми, како и правците по кои се движи современото новинарство. Предметот ги опфаќа односите на новинарството и медиумите со општеството, улогата на професијата во креирањето на јавното мислење, како и основните правила за новинарско пишување. Студентите ќе се запознаат со важните правила за креирање на медиумските содржини во согласност со етичките принципи.

Знаења и вештини

Предметот ќе ги оспособи студентите:

 • да ги користат новинарските сетила за препознавање на вест вредна за објавување и добра новинарска сторија;
 • да ги знаат и разбираат основните поими поврзани со новинарството, масовните медиуми и комуникациските науки;
 • да ја препознаваат и идентификуваат публиката и целните групи кои ги консумираат новинарските производи;
 • да структурираат новинска вест;
 • да препознаваат, идентификуваат и користат соодветните извори на новинарски информации;
 • да ги практикуваат основните техники за прибирање информации;
 • да ги селектираат, анализираат и комбинираат добиените информации за да формираат вест;
 • да ја одредуваат и организираат хиерархијата на елементите во веста;

 

Факти

Траење: еден семестар (септември – јануари)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

 • Основи на пишување за медиуми, Мелвин Менчер, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, Едиција ExLibris, 2011
 • Прирачник за пишување за печатени медиуми, Македонски институт за медиуми, Едиција МИМ школа, 2005

 

Предавач

zaneta_trajkoska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Практичар

zaneta_trajkoska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.