Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

Новинарите и практичарите за односи со јавноста треба да знаат да работат со различни технологии затоа што традиционалните медиуми секојдневно се трансформираат, употребуваат мултимедијални алатки и активното присуство на интернет станува неизбежно. На предметот се изучува улогата, историјата и трендовите во он-лајн новинарството, новите технологии и нивното влијание на медиумите. Студентите ќе се стекнат со практични вештини за изработка на мултимедијални онлајн проекти и ќе научат како да ги применуваат новите технологии и социјалните медиуми во сферата на новинарството и односите со јавноста.

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • знаења за влијанието на новата технологија врз медиумите и компаниите;
 • да ја применуваат новата технологија во креирање на мултимедијални онлајн проекти;
 • критички да размислуваат и критички да пишуваат за влијанието на технологијата врз медиумите и јавноста.


Факти за предметот

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

Broggs, M., (2010) Journalism Next, Library of Congress

Предавач

М-р Игор Мицевски