Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

Предметот ќе ги поттикне креативните потенцијали и творечките вештини на студентите и ќе им помогне да остваруваат креативни и ефективни решенија. Преку објаснување на спефицични техники и методи, реализирани во пракса, ќе им бидат доближени односите со јавноста како ефективна професија за градење имиџ и промоција.

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да добијат појасна слика за начинот на комуникација со медиумите
 • да се оспособат за сопствено размислување и подготовка на оригинални текстови.
 • да ги развијат креативните вештини


Факти за предметот

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби, практични задачи

Литература

м-р Сашо Дуљанов, Авторизирани предавања, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, 2010

Предавач

м-р Сашо Дуљанов