Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. магистрира со тезата „Есејот како книжевен жанр (македонско искуство)”, а е дипломиран професор по македонски јазик и јужнословенски јазици со македонска книжевност и јужнословенски книжевности.

Автор е на неколку научни студии од областа на јазикот и книжевноста (објавувани во „Литературен збор”, „Разгледи“, „Синтези“, како и во зборници) и на четири научни дела: учебник за македонски јазик во 7. одделение, учебник за македонски јазик и книжевност во 2. година гимназиско образование (и двата во коавторство со Ј. Владова), „Современ македонски јазик во областа на новинарството и на односите со јавноста“ и „Есејот (македонско искуство“.

Работела како професор во Католичката гимназија во Скопје и како научен соработник на проект за лингвистичка терминологија во МАНУ, а од 2000 г. работи како професор по предметот Македонски јазик и книжевност и Македонски јазик А (Меѓународна матура) во Меѓународната гимназија „НОВА”. Од 2001 година работи и како лектор по македонски јазик. Од 2004 година работи како едукатор во Програмата за новинари-Роми и во Едногодишната школа за новинари на МИМ, а од 2008 година како предавач по Современ македонски јазик на Високата школа за новинарство и односи со јавноста.