Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Препораки

Образовното и културолошкото воспитното ниво на идните новинари може да биде комплетно и комплексно доколку едукацијата е проткаена и со реално запознавање на технологијата, јазикот и начинот на комуникација. Од тие причини, МИМ почна со сериозен обид и прерасна во впечатлива институција која успеа да ги соедини образованието и практиката.

Се покажува дека генерациите што поминаа низ сите форми на новинарско едуцирање имаат исклучително поволна стартна позиција. Тоа им овозможува брзо интегрирање во реализацијата на новинарските задачи што ги добиваат во електронските медиуми и печатот. Моето искуство и како одговорен уредник, и како новинар кој има потреба да го пренесе личното искуство врз идните генерации, на моменти ме поттикнува и самиот да се запишам, со цел да се сфати значењето на технолошката наобразба како услов да се знае и умее, особено со електронските медиуми. Мојата скромна сугестија до Високата школа е можеби потребата за поголемо внимание кон културата на говорот и владеењето со јазикот.