Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Наши луѓе
Администрација

aleksandra temenugova 180 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. е дел од тимот што ја основаше Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во 2008 година и оттогаш се грижи за планирањето, координирањето и реализација на наставната програма со која се едуцираат идните новинари во земјата.

На Високата школа доаѓа по искуството во координирање на програми и обуки за професионализација во областа на новинарството во Македонскиот институт за медиуми (МИМ). Теменугова учествуваше во проектот „Унапредување на медиумска писменост во македонското образование“. Три години беше тренинг координатор на Едногодишната школа за новинарство на МИМ и на Програмата за едукација на млади новинари Роми.

Има новинарско искуство како новинар и уредник на економската редакција на Канал 5 Телевизија и дописник на новинската агенција Макфакс.

Ко-автор е на „Прирачникот за наставници за медиумска писменост во Македонија“ (МИМ, Скопје, 2009).

0д 2011 година го раководи средношколскиот весник „Медиум“ и веб страницата www.medium.edu.mk, чија цел е поттикнување на новинарството кај младите и поголема активност на новинарските секции во училиштата. Теменугова во 2013/2014 година го раководеше проектот за медиумска и дигитална писменост кај средношколците „(Де)конструирај ги медиумите“. Теменугова ги координира активностите на Високата школа, која е член на глобалната мрежа на УНЕСКО и Алијансата на цивилизациите при ОН за медиумска писменост (UNESCO-UNAoC UNITWIN).

Теменугова учествувала на бројни обуки, семинари и конференции од областа на медиумите и комуникациите. Во 2010 година беше на студиски престој на универзитетот Охајо​, САД како стипендист на американската програма за професори во областа на новинарството, S.U.S.I. Од името на Високата школа, активно е вклучена во активностите на ЕЈТА (European Journalism Training Association).