Во 2008 година Владата на Република Македонија излезе со пакет реформи за подобрување на ниската стапка на наталитет во некои општини во државата. Слоганот на кампањата беше „Имај трето дете”. Кампањата имаше за цел да ги поттикне младите брачни двојки во општините со ниска стапка на наталитет да имаат трето дете. Пред спроведувањето на оваа кампања, Владата веќе претстави неколку свои кампањи на различна тема, така што генералниот став на јавноста кон владините кампањи беше во насока на нивно осудување заради „бескорисното” трошење на државните пари.

Студентскиот труд е семинарска работа на Николина Стефановска.

Евалуација на кампањата „Трето дете“ на Владата на Република Македонија (преземи)