Во прилог е рецензиониот извештај за повторен избор во наставното звање Предавач на Високата школа за м-р Игор Атанасов.