Во прилог рецензиониот извештај за повторен избор во наставното звање предавач на Високата школа за м-р Зоран Димитровски.