Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. магистрира со тезата „Есејот како книжевен жанр (македонско искуство)”, а е дипломиран професор по македонски јазик и јужнословенски јазици со македонска книжевност и јужнословенски книжевности.

Автор е на неколку научни студии од областа на јазикот и книжевноста (објавувани во „Литературен збор”, „Разгледи“, „Синтези“, како и во зборници) и на четири научни дела: учебник за македонски јазик во 7. одделение, учебник за македонски јазик и книжевност во 2. година гимназиско образование (и двата во коавторство со Ј. Владова), „Современ македонски јазик во областа на новинарството и на односите со јавноста“ и „Есејот (македонско искуство“.

Работела како професор во Католичката гимназија во Скопје и како научен соработник на проект за лингвистичка терминологија во МАНУ, а од 2000 г. работи како професор по предметот Македонски јазик и книжевност и Македонски јазик А (Меѓународна матура) во Меѓународната гимназија „НОВА”. Од 2001 година работи и како лектор по македонски јазик. Од 2004 година работи како едукатор во Програмата за новинари-Роми и во Едногодишната школа за новинари на МИМ, а од 2008 година како предавач по Современ македонски јазик на Високата школа за новинарство и односи со јавноста.