Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Проекти - Архива

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста ја организираше тркалезната маса „Глобалните трендови и иновациските комуникации во односите со јавноста“ во соработка со Канцеларијата на УНЕСКО од Венеција на 11 јули 2011 година во Скопје. Настанот се реализираше како дел од Катедрата на УНЕСКО за Медиуми, дијалог и заемно разбирање при Високата школа, чија цел е преку различни активности, размена на знаења и споделување искуства да ги зајакне капацитетите и соработката во областа на комуникациите.

 

 

Richard Linning, International Public Relations Association

“New global trends and innovate communication in the PR profession”

 
   
 

Славица Биљарска Мирчески, професионалец за односи со јавноста

„Секторот за односи со јавноста во Македонија – статус и предизвици“

 
   
 

Марина Тунева, предавач на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста

„Улогата на односите со јавноста во контекст на меѓународните и интеркултурните комуникации’