Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Проекти - Архива

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста е партнер во тригодишниот проект на Вестминстер фондацијата за демократија „Зајакнување на парламентот и демократијата“. Школата работи во делот на проектот насочен кон зголемување на транспарентноста во работењето на Собранието на Република Македонија и кон подобрување на новинарското известување за законодавниот дом.

Како дел од проектот, Високата школа ги спроведе следните активности:

-          Во април 2009 година спроведе истражување за утврдување на перцепцијата за парламентарното известување и на внатрешните капацитети на Собранието за комуницирање со граѓаните, медиумите и пошироката јавност.

-          Во октомври 2009 година беше реализирана тркалезна маса со новинари, пратеници и експерти, на која се разговараше за актуелните прашања и проблеми со кои се соочуваат новинарите во текот на парламен­тар­ното известување, како и за подготвеноста на Собранието и на пратениците за подо­бру­вање на заемната комуникација и за вкупната транспарентност на Собранието во рела­циите со новинарите, граѓаните и јавноста. Од истражувањето и тркалезната маса беа усвоени заклучоци кои беа основа за планирање на активностите во втората и третата година на реализација на проектот.

-          Високата школа во соработка со угледната британска фондација Томсон Ројтерс организираше еднонеделна обука за економски новинари кои известуваат за работата на Собранието, со акцент на Буџетот

-          Обука за односи со јавноста за вработените на македонското Собрание

Во прилог на оваа информација се два ТВ прилога

 

Првиот е на новинарката од А1 ТВ, Сунчица Стојановска која учествуваше на обуката за новинари одржана во Охрид во ноември 2009 година. Вториот е прилогот на Перо Гогоски, студент по новинарство на Високата школа со фокус на активностите на Вестминстер Фондацијата за демократија нивото на транспарентноста на Собранието.