Во прилог е рецензијата за реизбор во наставно звање - Предавач на Високата школа, за м-р Татјана Б. Ефтимоска, за предметите Современ македонски јазик 1 и Современ македонски јазик 2 на додипломските студии на Високата школа.