Payday loans

Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)

Priracnik-za-zastapuvanje-vo-Sobranie MK PREVIEW 001 Прирачникот е наменет првенствено за граѓанските организации кои сакаат да застапуваат измени на закони во Собранието.

zbogar-trajcevski---janevska-ilieva-03 Вкупно 35 високообразовни институции, институции, медиуми и граѓански организации потпишаа пристапници кон т.н. Мрежа за медиумска писменост што ја основаше Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ААВМУ). Меѓу нив е Високата школа за новинарство и односи со јавноста.

med-pismenost-vo-visokoto-obrazovanie Предавачи на Високата школа учествуваа на регионалната конференција „Медиумската писменост и образовните потреби на новинарите и на публиката“, што ја организираше Македонскиот институт за медиуми на 27 и 28 март во Скопје.

obuka-med-pismenost Медиумите имаат обврска да ја едуцираат јавноста за својата професија и тоа може да го сторат единствено ако ги почитуваат новинарските стандарди. Ова меѓу другото беше главната поента на дводневната обука за медиумска писменост „Медиумите како чувари на јавниот интерес“, на која учествуваа новинари и главни уредници од редакциите кои се членови во Коалицијата за медиумска писменост.

Во подготовка е нова публикација „Прирачник за застапување и лобирање во Собранието на РМ“, која има за цел да им помогне на граѓанските организации и граѓаните како низ лавиринтот на парламентарните процедури да се наметнат и да бидат дел од Собраниската агенда. Прирачникот е во форма на водич кој дава објаснувања за формалните и неформални законски процедури, како и насоки за подготовка на комуникациска стратегија за застапување и лобирање. Иста така, прирачникот дава препораки како да се подобри соработката со парламентот, но и како народните претставници да ги согледаат реалните проблеми и потреби на граѓаните и да одговорат на нив.

Почетна
Претходна
1
Copyright © 2011 Висока школа за новинарство и за односи со јавноста.
Сите права се задржани. Содржините на оваа веб страница не смеат да бидат репродуцирани, дистрибуирани или на друг начин користени, освен со писмена согласност од Високата школа.