Payday loans

Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)

Рецензија за избор во наставно звање предавач од областа на политичките науки, за кандидатката м-р Илина Мангова.

Во прилог е рецензиониот извештај за повторен избор во наставното звање Предавач на Високата школа за м-р Сашо Дуљанов.

 

 

Во прилог е рецензиониот извештај за повторен избор во наставното звање Предавач на Високата школа за м-р Игор Атанасов.

Во прилог рецензиониот извештај за повторен избор во наставното звање предавач на Високата школа за м-р Зоран Димитровски.

Почетна
Претходна
1
Copyright © 2011 Висока школа за новинарство и за односи со јавноста.
Сите права се задржани. Содржините на оваа веб страница не смеат да бидат репродуцирани, дистрибуирани или на друг начин користени, освен со писмена согласност од Високата школа.