Payday loans

Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
ПРВ СЕМЕСТАР
Основи на новинарството
Современ македонски јазик 1
Пишување
Се избираат два од изборните предмети
Масовни медиуми и комуникации (изборен)
Фотографија, графика, дизајн (изборен)
Организација и менаџмент (изборен)
Проектна задача (изборен)
ВТОР СЕМЕСТАР
Печатени медиуми
Мултимедија
Современ македонски јазик 2
Се избира еден од изборните предмети
Новинарско пишување (изборен)
Проектна задача (изборен)
Се избира еден од слободните изборни предмети
Вовед во економија (слободно изборен)
Креативно мислење и пишување (слободно изборен)

 

ТРЕТ СЕМЕСТАР
Радио новинарство
Онлајн новинарство
Се избираат два од изборните предмети
Медиумско право (изборен)
Англиски јазик 1 (изборен)
Проектна задача (изборен)
Се избира еден од слободните изборни предмети
Комуникациски теории (слободно изборен)
Менаџирање настани и буџетирање (слободно изборен)
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
ТВ новинарство
Политички системи и глобални односи
Јавно мислење
Се избираат два од изборните предмети
Известување за економија (изборен)
Англиски јазик 2 (изборен)
Проектна задача (изборен)

 

ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Медиумски концепти и известување за политика
Медиуми и општество
Се избираат два од изборните предмети
Современа историја (изборен)
Етика во новинарството (изборен)
Англиски јазик за новинари (изборен)
Проектна задача (изборен)
Кризно комуницирање и управување со ситуации (изборен)
Се избира еден од слободните изборни предмети
Меѓународен бизнис (слободно изборен)
Планирање на истражување (слободно изборен)
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Истражувачко новинарство
Пракса
Дипломска работа

Studiska-Programa_100
Predavaci100_03
Zapisuvanje100_07_07
Stipendii_09
studentska-razmena
preporaki
Brosura100_09
Apsolventi100_09

Copyright © 2011 Висока школа за новинарство и за односи со јавноста.
Сите права се задржани. Содржините на оваа веб страница не смеат да бидат репродуцирани, дистрибуирани или на друг начин користени, освен со писмена согласност од Високата школа.