Payday loans

Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)

Предавачите се реномирани академски професори и професионалци од областа на новинарството, медиумите, комуникaциите, политичките науки, економијата и други општествени науки што се застапени во студиската програма.

Високата школа е уникатна во Македонија по тоа што ангажира и голем број практичари од медиумската индустрија, кои се искусни уредници, новинари и аналитичари. Под нивно менторство, студентите ги стекнуваат вештините на терен и преку работа на новинарски проекти.

Меѓународната соработка и партнерството со универзитети од Европа и САД овозможува размена на професори.

Тоа за предавачите на Високата школа нуди можност да ги спроведуваат последните трендови во наставата, а за студентите да стекнуваат знаење и искуство и од странски професори.

dimitrovski м-р Зоран Димитровски   ceprganov проф. д-р Тодор Чепреганов
         
trpevska д-р Снежана Трпевска   ilina-mangova м-р Илина Мангова
         
м-р Марина Тунева   trosanovski м-р Марко Трошановски
         
krste-sajnoski Доц. Д-р Крсте Шајновски   eftimova м-р Татјана Б. Ефтимоска
         
micevski-audio м-р Игор Мицевски   stambol м-р Александар Стамболиев
         
sonja-dudevska м-р Соња Дудевска   zaneta trajkoska д-р Жанета Трајкоска
         
м-р Лина Данова Калајџиева      

Studiska-Programa_100
Zapisuvanje100_07_07
Stipendii_09
studentska-razmena
preporaki
Brosura100_09
Apsolventi100_09

Copyright © 2011 Висока школа за новинарство и за односи со јавноста.
Сите права се задржани. Содржините на оваа веб страница не смеат да бидат репродуцирани, дистрибуирани или на друг начин користени, освен со писмена согласност од Високата школа.