Payday loans

Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)

НАШИ ЛУЃЕ

На Високата школа работи тим што се грижи студентот секогаш да е во фокусот и процесот на студирање да се одвива беспрекорно.

Тимот е задолжен предавањата и вежбите да се одвиваат непречено, нуди техничка поддршка за реализирање на наставата, остварува соработка со приватниот и јавниот сектор и ги вклучува студентите во проекти од областа на новинарството и односите со јавноста.

Тимот го следи развојот на студентот, го советува во текот на студирањето, му обезбедува стручна литература и го насочува професионално согласно неговите интереси.

Тимот е секогаш достапен за потребите на студентот, редовно го известува за студентските активности и му овозможува да ја користи техничката опрема за потребите на наставата.

Жанета Трајкоска,
директорка
  Aлександра Теменугова,
раководителка на студиската програма Новинарство
         
Dejan-Andonov-1

Дејан Андонов,
раководител на студиската програма Корпоративни комуникации и односи со јавноста

  Лејла Шабан,
раководителка на Центарот за обука и професионална надградба „Кариера“
         
bojan-georgievski1 Бојан Георгиевски,
генерален секретар
  Александар Делчевски,
IT-Менаџер

Osnovni-Informacii100_09
Biblioteka100_07
Proekti_07
Informator100_07
Vesti100_07
Galerija_06_06
MIM100_07
Mediumite-za-nas_07

Copyright © 2011 Висока школа за новинарство и за односи со јавноста.
Сите права се задржани. Содржините на оваа веб страница не смеат да бидат репродуцирани, дистрибуирани или на друг начин користени, освен со писмена согласност од Високата школа.